Val de Argalo

  • Un angosto espacio xeográfico con posibilidade de contemplar: Os pazos de Bergondo e Añón, o retablo neoclásico de Argalo e os máis de vinte muíños a carón do leito do río que morre preto da pontella da Chaínza.