Mámoas de Vilaverde

  • Sitúanse xusto no quilómetro 4 da estrada de Noia a Santa María de Roo. Forman unha necrópole composta por dúas mámoas; a primeira atópase á marxe esquerda, a segunda, uns metros máis adiante e na man dereita.