Ponte Nafonso

  • Atravesa o caudaloso leito do río Tambre, que desemboca no seo da Ría de Noia e Muros. Sobre unha construción medieval realizáronse numerosas reformas ata darlle o seu aspecto actual.