Ponte de Traba

  • Comunica os arrabaldes de San Bernardo e O Couto. Está construída sobre unha ponte da vella calzada romana Per Loca Marítima, que percorría a costa galega dende Brácara Augusta. Consta de catro arcos medievais con taxamares rexos para soportar a corrente do río.