Pazos urbanos

  • Representa o pasado urbano da vila durante a Idade Media. Destacan, pola súa monumentalidade, a Casa da Xouba, o Pazo Dacosta (1399), cunha sobria fachada sobre catro robustos pilares, o Pazo do Bispo na rúa do Forno do Rato e A Casa do Rosa (s. XIV).