Muíños da Pedrachán

  • Pertenceron a Antonio Cortés de Mendoza e Soutomaior, conde de San Bernardo, tal como reza nun relevo onde aparece a figura do santo e as armas do nobre. As augas do río Traba aínda moven os seus vellos rodicios.